Inicio
  1. Para presentar unha reclamación ante o IGCC tivo que presentala previamente ante a empresa, salvo que isto non fora posible.
  2. Para continuar co asistente, indique cal é a situación da súa reclamación: