Inicio
  1. Para presentar unha reclamación ante Consumo tivo que presentala previamente ante a empresa.
  2. Consulte como se tramita unha reclamación ante a empresa e como se tramita ante Consumo.
  3. Para continuar co asistente, indique cal é a situación da súa reclamación: