Asistente de reclamacións

Se vostede é unha persoa cun conflito cunha empresa no ámbito dunha relación de consumo e quere reclamar, siga os seguintes pasos:

  1. O primeiro é presentar a reclamación ante a empresa, ben empregando as follas de reclamación dispoñibles na mesma ou ben, si o prefire, entregando na empresa a reclamación xerada a través do seguinte asistente:
  2. Se non pode reclamar ante a empresa ou esta non lle deu unha resposta satisfactoria no prazo estipulado (como regra xeral, 1 mes), reclame ante o Instituto Galego do Consumo e da Competencia ( IGCC) a través do seguinte asistente:

* Máis información de cando e como reclamar aquí.